logo

Popisek

Osl?ující sloup, p?epálil fotky i po zakrytí slune?ního kotou?e. Dnes to byly velmi zvláštní jevy. ?áste?n? i na krystalech z precipitací, poprvé jsem vid?la parhelia a CZO na Ac