logo

Popisek

Fragmenty malého hala p?ed polednem, nave?er parhelia roztažená do PHC, oblouk pom?rn? jasný, nejvíce 15 stup?? vn? od levého parhelia.