World database of rare halos

Zde předkládaná databáze slouží k přehledu vzácných halových jevů, pozorovaných na celém světě. Jsou zde především záznamy z jednotlivých pozorovacích skupin - Finska, Česka a Německa - ale také z ostatních zemí, jako USA, kde jsou také dobří pozorovatelé. V databázi je možno listovat v celém přhledu a nebo pomocí filtrů vybrat jen určitou položku, kterou právě hledáte, například lze zvolit hledání podle jména pozorovatele, podle místa pozorování a nebo podle názvu halového jevu. Níže je také slovník názvů halových jevů v různých jazycích světa.
VSTOUPIT


Here is database of survey of rare halos of the World. The most contribution to database is from Finnish, Czech and German observing networks, and from acouple of active observers from USA. You can search the database in four ways: all observations, name of observer, country of observation and name of halo.
ENTER


Hier ist eine Datenbank mit den Beobachtungen seltener Halos aus der ganzen Welt. Der meisten Datenbankeinträge stammen derzeit von den finnischen, tschechischen und deutschen Beobachtungsnetzen und von einzelnen aktiven Beobachtern aus den USA. Sie können die Datenbank nach vier Möglichkeiten abfragen: alle Beobachtungen, Name des Beobachters, Land der Beobachtung und Name des Halos.
ENTER