logo
Diplomy

Pokud jste členy HOPu,můžete dostat diplom za pozorování. Zde je článek, vysvětlující kategorie diplomů a také co je nutné udělat, aby jste diplom získali.

Kategorie

  • Bronze - 50 pozorování halových jevů
  • Silver - 100 pozorování halových jevů
  • Gold - 150 pozorování halových jevů
  • Diamond - 200 pozorování halových jevů
  • Master - udává se za vzácné jevy, extrémně jasné či jinak výjimečné jevy a nebo za pozorování většího komplexu halových jevů

Pravidla

Diplom může dostat každý, kdo prokáže svými pozorováními, že například napozoroval 100 halových jevů nebo snímkem vzácného jevu (pokud možno více snímky, aby se jev 100% potvrdil) dokáže, že daný jev opravdu pozoroval. Členství v HOPu není povinné.

Udílení

Diplomy se zpravidla posílají na konci roku (respektive na začátku roku nového), výjimečně se poštou zasílá diplom Master, za pozorování vzácného jevu apod. Diplom se posílá v obyčejné obálce poštou na uvedenou adresu oceněného.

Poznámka

Pokud pozorovatel během roku uvidí více než 200 hal, například 250, dostane pochopitelně diplomy dva, Diamond plus Bronze. Pokud ovšem pozorovatel nedovrší počtu například 100 (bude mít 80 apod.), má nárok pouze na diplom za 50 hal, tedy Bronze. Začátkem nového roku se počet vynuluje a začíná od nuly (tedy od 1. ledna). Do počtu halových jevů se počítají pouze jevy spatřené v České republice, výjimku tvoří například vzácné či jasné jevy v zahraničí, za což se udělí diplom Master, pokud ovšem pozorovatel dodá fotografie. Diplom Master se od 1.6.2006 neuděluje za 9° halo či infralaterální oblouk.

Ukázka diplomů

Seznam oceněných pozorovatelů

Patrik Trnčák
Martin Jankovič
Roman Maňák
Martin Popek
Martin Nekola
Milan Černý
Štěpánka Kosová
  • Master level za Wegenerův oblouk 8.6.2006
Lukáš Košárek
Jan Kondziolka
  • Bronze level za 50 halových dní v roce 2005
Tomáš Tržický