logo
Fotografie

Zde budu prezentovat naše úsilí fotografiemi, které přišly spolu s vyplněným formulářem. Kromě halových jevů, se zde mohou objevit i snímky zajímavých duh, korón, irizací či dalších optických (atmosférických) jevů. Vyberte si prosím z následujícího seřazení:

Galerie 01 – malé halo (22° halo)
Galerie 02 – velké halo (46° halo)
Galerie 03 – halové sloupy
Galerie 04 – parhelia (vedlejší slunce)
Galerie 05 – cirkumzenitální oblouk

Galerie 06 – Parryho suncave oblouky
Galerie 07 – Parryho sunvex oblouky
Galerie 08 – Lowitzovy oblouky
Galerie 09 – parhelický kruh
Galerie 10 – horní a dolní dotykové oblouky

Galerie 11 – circumscribed halo
Galerie 12 – pyramidální hala (9° , 18° hala, parhelia aj.)
Galerie 13 – supralaterální oblouky
Galerie 14 – infralaterální oblouky
Galerie 15 – subjevy (subparhelia, subsun aj.)

Galerie 16 – 120° parhelia (paranthelia)
Galerie 17 – protislunce (antihelium)
Galerie 18 – Moilanenův oblouk
Galerie 19 – eliptická hala
Galerie 20 – ostatní jevy (duha, koróna, irizace a další)

Galerie 21 – cirkumhorizontální oblouk
Galerie 22 - Jížní pól
Galerie 23 - Ledové krystaly
Galerie 24 - Wegenerův oblouk