logo
Halové jevy v Holešově dne 23.3.2005 od 6:00 do 13:00 hodin

Už 22.3. v noci jsem pozoroval vzácné 9° halo u Měsíce a protože předpověď byla pořád příznivá, rozhodl jsem se dát si budíček na 6:00 ráno. Jak jsem řekl, tak se i stalo. Po čtyřech hodinách spánku jsem se vzbudil pln očekávání a sotva jsem se oblékl a došel ven, uviděl jsem halový sloup a na jeho vrcholku horní dotykový oblouk. Čistou halovou podívanou kazily pouze kondenzační stopy letadel, které byly prakticky po celé obloze. Později se však oblaka umoudřila a já mohl pozorovat následující halové jevy.

Malé halo - jsem pozoroval již kolem 6:15 hodin, kdy bylo slabě viditelné spolu se sloupem a horním dotykovým obloukem. Kolem 8:00 hodiny bylo již krásně jasné, ale později se ztrácelo v jasu horního dotykového oblouku. Ještě později, asi v 12:30 hodin jsem viděl kompletní malé halo, které pořád doprovázeli horní i dolní dotykový oblouk.

Parhelia - nejjasnější byla právě kolem 7:00 hodiny ráno, to jsem je viděl na cirrové oblačnosti, ale hodně nízko obzoru. Barvy byly klasicky duhové, s červenou směrem ke slunci. Občas přešla přes parhelia stopa od letadla. Později již parhelia zanikla, patrně pro nedostatek potřebných krystalků.

Halový sloup - byl viditelný ihned po ránu, ale moc jasný nebyl. Když začalo vycházet slunce, tak se ztratil úplně a zůstal po něm jen horní dotykový oblouk na jeho vršku.

Parhelický kruh - jsem viděl až okolo 8:00 kdy se pravé parhelium značně protáhlo od slunce. Parhelický kruh byl ale velmi slabý a bylo poznat, že je pod vrstvou cirrostratů ještě nějaká jiná oblačnost. Později, kolem 10:00 hodiny (možná kolem 11) jsem zahlédl na okamžik levou část parhelického kruhu, která začínala přímo ve Slunci a pokračovala směrem od něj až k místu parhelia. Zajímavé bylo, že samotné parhelium vidět nebylo.

Horní dotykový oblouk - nejjasnější halový jev dneška. Z počátku vypadal nevinně jako velké písmeno V, ale okolo 7:30 jsem již viděl pořádný, roztáhlý oblouk. Jak Slunce stoupalo výš a výš, dotykový oblouk se měnil a roztahoval. V jednu chvíli vypadal jako letící pták a jindy zase jako rovná přímka přes malé halo. V nejjasnější fázi oblouku, jsem nad ním zahlédl dokonce i Parryho oblouk. Dotykový oblouk se nakonec spojil s malým halem, ale to už nebylo tak jasné díky špatné oblačnosti, přicházející od západu.

22° horní dotykový oblouk

Dolní dotykový oblouk - jsem viděl hned, jakmile se Slunce dostalo nad výšku řekněme 25 stupňů. Malé halo ani vidět nebylo, jen dole na obzoru jsem pozoroval duhové zjasnění, což jsem určil právě jako dolní dotykový oblouk. Později se ukazoval a zanikal podle přechodu oblačnosti. Ke konci úkazu jsem jej ještě zahlédl jak se spojil s dolní částí malého hala.

22° dolní dotykový oblouk

Parryho oblouk - byl vidět slabě od asi 9:00 hodin, přičemž nejjasnější byl v okamžiku, kdy se už začal spojovat s horním dotykovým obloukem. Viděl jsem jej jako duhový oblouček, který prakticky zanikal v jasu horního dotykového oblouku. Později Parryho oblouk zmizel docela.

Cirkumzenitální oblouk - jsem viděl až později, okolo 7:20 hodin, kdy se začal objevovat nad malým halem. Z počátku jako velmi slabý duhový oblouček, který se ale postupně měnil v jasný duhový oblouk. Byl spojený se supralaterálním obloukem. Cirkumzenitální oblouk zůstal viditelný asi jen tři čtvrtě hodiny.

cirkumzenitální oblouk

Supralaterální oblouk - jsem dnes viděl velmi zřetelně a jasně a byl určitě i nejjasnější jaký jsem kdy viděl. Dnes jsem jej mohl i vyfotografovat, i když úprava ve Photoshopu je nutná. Měl krásně duhové barvy a byl viditelný až k oblasti parhelií. Později zanikal a slábnul až zmizel docela. V jednu chvilku byl stejně jasný jako cirkumzenitální oblouk.

supralaterální oblouk

Dnešek tedy patřil k těm nejlepším dnům. Velmi mě překvapil jak horní dotykový tak supralaterální oblouk, který byl velmi jasný, jasnější než obvykle. Radost mi udělal i další Parryho oblouk, který krásně doplňuje statistiky. Kromě Holešova, byly dnes halové jevy viditelné i v Ostravě, v Nýdku, Ždánicích a Karviné. Patrik Trnčák