logo
Halové jevy, které byly prokazatelně pozorované nad územím České republiky

Časté jevy:
malé halo, velké halo, horní a dolní dotykové oblouky, cirkumzenitální oblouk, supralaterální oblouk, parhelický kruh, halový sloup, 22° parhelia.

Vzácné jevy:
infralaterální oblouk (první pozorování Martin Popek 23.3.2005), Parryho suncave a sunvex oblouky, spodní Lowitzův oblouk, Moilanenův oblouk (Ivo Březina, leden 2003), protislunce (V. Lahoda, unor 1945), 120° parhelia, 9° halo (Martin Popek 16.9.1997), 9° dolní parhelium (Lukáš Košárek, 3.9.2005), 18° halo (Patrik Trnčák, leden 2004), 18° parhelia (Patrik Trnčák, 29.8.2004), 23° horní parhelium (Patrik Trnčák, 19.8.2005), 24° halo (Lukáš Košárek, 3.9.2005), 35° halo (Patrik Trnčák, 19.8.2005), subsun, subparhelia a subparhelický kruh (Patrik Trnčák, 15.9.2004).

Možné jevy:
horní Tapeho oblouk, modrá skvrna na parhelickém kruhu, Hevelovo halo, halo okolo protislunce atd.