logo
Podrobný popis hal Patrika Trnčáka

10.11.2004 - Vrchní část malého hala a levé parhelium.

Okolo 15:30 hodin jsem si všiml celkem jasného levého parhelia na oblaku cirrus, mělo spíše bělavou barvu, ale byla vidět i načervenalá směrem ke Slunci. Později, asi za půl hodiny jsem ještě viděl vrchní část malého hala, ale ta byla velmi nezřetelná a slabá. Celkově bych jev ohodnotil jako podprůměrný a nejasný. Fotografií: 3.


11.11.2004 - Malé halo, horní dotykový oblouk a vrchní část halového sloupu.

V 16:00 jsem si poprvé všiml nádherného horního dotykového oblouku, který jako velké písmeno V vysel nad malým halem. Bohužel jsem neměl fotoaparát, ale až kolem 16:30 jsem mohl fotit, jenže horní dotykový oblouk už zanikal a zůstalo jen malé halo ke kterému se později na několik okamžiků přidala i vrchní část halového sloupu. Celkově bych jev ohodnotil jako jasný a zřetelný. Fotografií: 6.


25.11.2004 - Malé halo, obě parhelia a cirkumzenitální oblouk.

V čase od 12:00 do 13:00 hodin se před Slunce dostal oblak Cirrus a vzniklo několik halových jevů. Malé halo bylo málo výrazné a později již prakticky nezřetelné. Stejně tak levé parhelium, které vzniklo jen v náznaku a bylo nevýrazné a bezbarvé. Cirkumzenitální oblouk byl tak slabý, že nešel ani vyfotografovat. Bylo vidět jen slabé duhové zbarvení. Nejjasnější bylo pravé parhelium, které v určitou chvíli mělo nádherné duhové zbarvení a v jeho okolí bylo možno vidět i část slabého malého hala. Celkově bych jev ohodnotil jako podprůměrný, i když pravé parhelium bylo jasné. Fotografií: 6.


25.11.2004 - Malé halo u Měsíce.

Od 18:00 do 18:30 hodin toho dne ještě vzniklo malé halo u Měsíce, ale bylo slabé a nevýrazné, až na nějaké momenty, kdy bylo možno vidět červené zbarvení směrem k Měsíci. Nejjasnější bylo kolem 18:20 hodin. Jev bych ohodnotil jako průměrný. Nákres: 1.


26.11.2004 - Malé halo, obě parhelia, cirkumzenitální oblouk, supralaterální oblouk, horní dotykový oblouk a malá část parhelického kruhu.

Od 9:30 do 15:10 hodin prakticky nepřetržitě bylo možné pozorovat několik halových jevů, které se měnili podle výšky Slunce nad obzorem. První jsem si všiml obou parhelií a částí malého hala (nad Sluncem a v okolí parhelií). O několik minut později (9:50) už bylo halo vidět kompletní, kromě dolní části a kolem 10:20 byl pozorovaný i horní dotykový oblouk. V jednu chvíli se zatahovalo nízkou oblačností, ale později se zase objevil cirrus a cirostratus. Malé halo bylo nejjasnější až kolem 14:00 zároveň s horním dotykovým obloukem a parhelii. Parhelia byla pozorovaná až do konce úkazu kolem 15:00 hodin. Měnila tvar a barvy (převážně duhové) podle přechodu přes oblak cirrus. Horní dotykový oblouk byl také na okamžik duhově zbarvený, ale nejzřetelnější byl jen na pár minut. Cirkumzenitální oblouk byl vidět prakticky po celou dobu, ale kolem 13:00 byl nejjasnější a bylo možno vidět, jak z něj vychází na obě strany i supralaterální oblouk. Ten byl v jeden moment velmi jasný na své pravé straně. Parhelický kruh byl pozorovaný jako protažené parhelium o několik stupňů od Slunce ale vidět byl jen na krátkou dobu a v závislosti na cirru. Celkově bych jev ohodnotil jako jasný, v případě parhelií a supralaterálního oblouku jako nádherný. Fotografií: 108.


27.11.2004 - Malé halo u Měsíce.

Okolo 3:00 hodin ráno jsem si všiml, že je na obloze cirrus, tak jsem vyšel ven a uviděl určitou část malého hala u Měsíce. Nejzřetelnější byla směrem k Měsíci, kde bylo možné vidět slabou červenou barvu. Celkově bych jev ohodnotil jako podprůměrný a nezřetelný.


3.12.2004 - Malé halo u Slunce.

V 13:00 hodin vzniklo na několik minut malé halo u Slunce, které bylo ale velmi slabé a nejasné a bylo vidět převážně v náznaku na cirrostratu, kde se ale míchalo i na altocumulus. Jev bych ohodnotil jako podprůměrný a velmi nejasný. Fotografií: 0.


25.12.2004 - Obě parhelia u Slunce.

Asi kolo 9:00 až 9:30 jsem pozoroval obě parhelia, přičemž jen to pravé parhelium bylo jasnější a více koncentrované a mělo duhové barvy. Pořídil jsem několik fotografií jak parhelia, tak okolní oblačnosti. Kromě toho se jedná o stý halový den v tomto roce! Jev bych ohodnotil jako podprůměrný až slabí. Fotografií: 4.


26.12.2004 - Malé halo a pravé parhelium u Slunce.

Přibližně od 10:00 jsem pozoroval několik minut malé halo a pravé parhelium, které vznikly na části oblohy pokryté cirrem a cirostratem. Malé halo bylo málo výrazné a jasné, ale bylo rozpoznatelné i bez slunečních brýlí. Celkově bych jev ohodnotil jako podprůměrný a nejasný. Fotografií: 4.


7.1.2005 - Malé halo a obě parhelia u Slunce.

Okolo 10:00 až 10:20 hodin jsem pozoroval slabé malé halo a velmi slabá a nezřetelná parhelia. Jevy vznikly na oblaku cirrostratus, který byl jako průrva mezi cumuly a altocumulem. Malé halo bylo mdlé, pouze nad Slunce duhově zbarvené. Obě parhelia byla velmi mdlá a nejasná a nekompaktní, i když měla duhový nádech. Celkově bych jev ohodnotil jako velmi nejasný a podprůměrný. Fotografií: 2.


9.1.2005 - Halový sloup, malé halo a parhelia u Slunce.

Krátce před 8 hodinou vznikl na cirostratové oblačnosti krátký halový sloup, který byl ale v jedné své části velmi jasný a vypadalo to jako by už vycházelo Slunce, přičemž bylo ještě nízko. Sloup ale netrval dlouho, protože cirrostratus odcházel na východ. Celkově bych jev ohodnotil jako průměrný a hezký. Později slabé malé halo a parhelia. Fotografií: 4.


10.1.2005 - Malé halo a obě parhelia u Slunce.

Asi od 10:00 do 11:00 hodin jsem pozoroval malé halo a obě parhelia. Halo bylo viditelné jen v několika málo okamžicích a bylo velmi mdlé a nejasné. V jeden moment ale mělo cihlovou nebo červenou barvu, nejvíce u parhelií. Parhelia se vyvíjela na procházejícím oblaku cirrus a postupně jasnila až do příchodu altocumulu. Halo bylo vidět déle, ale bylo skoro nepostřehnutelné. Celkově bych jev hodnotil jako slabí a průměrný. Fotografií: 22.


13. 1. 2005 - Vrchní část malého hala a levé parhelium.

Okolo 15:00 hodiny jsem na několik minut viděl vrchní část malého hala, která byla zabarvená klasicky do odstínů cihlové až tmavě červené. Kromě toho vzniklo i levé parhelium, ale bylo tak slabé a trvalo tak krátce, že jsem je ani nevyfotil. Celkově bych jev ohodnotil jako hodně podprůměrný, nejasný a nezřetelný. Fotografií: 2.


18.1.2005 - Malé halo, obě parhelia, horní dotykový oblouk, cirkumzenitální oblouk a supralaterální oblouk u Slunce.

Okolo 12:40 přicházejí od západu cirry a cirrostraty. Kolem 12:45 už lze vidět náznaky malého hala a o pár minut později i parhelia, ale velmi slabá. Až okolo 13:00 prakticky do 14:00 hodin se halové jevy jasní a jsou krásně viditelné. Nejjasnější je malé halo, které lze vidět ve své pravé polovině až skoro k obzoru. Také parhelia vznikají a zanikají tak, jak přes ně prochází oblaky cirrus. Horní dotykový oblouk byl patrný již od začátku, když bylo halo pozorovatelné ve své horní části. Vypadal jako duhově zbarvené písmeno V a jak Slunce klesalo, měnil svou podobu. Cirkumzenitální oblouk byl slabí a viditelný spíše ve slunečních brýlích. Velkým překvapením byl oblouk supralaterální, který byl v jednu chvíli celkem jasný. Měl duhové zbarvení a byl spojen s cirkumzenitálním obloukem. Okolo 14:05 už cirrostratus přešel a pouze v oblasti pravého parhelia byl ještě chomáček cirru. Okolo 14:30 již nastoupila altocumulová oblačnost. Celkově bych jev ohodnotil jako jasný a krásný. Fotografií: 95.


18.1.2005 - Malé halo, horní i dolní dotykové oblouky u Měsíce.

Okolo 18:20 jsem vyšel ven a uviděl nádherné malé halo. Později se zjasnilo natolik, že byly viditelné i oba dotykové oblouky, které tak tvořili tzv. Circumstribed halo. Halo bylo výrazně barevné, což je vzácnost. Viděl jsem barvu červenou i modrou. Horní dotykový oblouk byl jasnější než dolní a byl kompaktnější než zbytek hala. Celkově bych jev ohodnotil jako velmi jasný, krásný a vzácný. Fotografií: 3.


22.1.2005 - Malé halo u Slunce.

Okolo 15:00 jsem viděl fragmenty malého hala u Slunce. Nejjasnější bylo nad Sluncem a pak na své levé straně, kdy by mohlo být i slabé parhelium. To jsem ale neviděl. Malé halo trvalo jen krátkou dobu, jen co v jeho blízkosti byly cirry a cirostraty. Později přišli cumuly a zatáhlo se. Celkově bych jev ohodnotil jako podprůměrný a nejasný. Fotografií: 7.


24.1.2005 - Malé halo a horní dotykový oblouk u Měsíce.

Kolem 21:30 jsem několik minut pozoroval malé halo u Měsíce. Na cirostratové oblačnosti byl nejjasnější horní dotykový oblouk, který přesahoval přes malé halo. Tentokrát se halo zdálo mdlé a bílé než barevné. Halo bylo jasné asi 5 minut pak se začalo mlžit a přicházela altocumulová oblačnost. Celkově bych jev ohodnotil jako jasný a hezký. Fotografií: 0.


28.1.2005 - Cirkumzenitální oblouk a parhelia u Slunce.

Od 13:00 do 14:30 a pak ještě kolem 15:45 jsem pozoroval především nádherný, rozevřený, široký a jasný cirkumzenitální oblouk. Již pouhým okem jsem viděl všechny duhové barvy. Oblouk se nejvíce vyvinul asi okolo 13:30 - 13:45, kdy byl hodně jasný a patrně jde o nejjasnější cirkumzenitální oblouk, který jsem zatím viděl. Parhelia byla ale mdlá a nevýrazná. Nejjasnější bylo pravé parhelium okolo 14:35, ale to během několika minut zaniklo. Později, při západu Slunce jsem viděl obě parhelia, která vznikla na oblaku druhu cirrus, ale byla již slabá a nejasná. Nejvíce byla vidět barva červená a bílá. Celkově bych jev hodnotil jako jasný až velmi jasný a zajímavý. Fotografií: 20.


9.2.2005 - Malé halo, parhelia, horní dotykový oblouk a cirkumzenitální oblouk.

Od 8:00 do 10:00 hodin jsem pozorovat průběžně tyto jevy. Nejjasnější byl horní dotykový oblouk, který se ze začátku vyvíjel jako nádherné písmeno V ale pro nízkou oblačnost zanikal až nebyl vidět vůbec. Později, kolem 9:30 hodin vznikl na samostatném oblaku cirrostratus (jinak na modré obloze) cirkumzenitální oblouk, který nebyl moc jasný a kompletní, ale ukazoval všechny barvy duhy (s červenou jako nejjasnější). Parhelia byla málo jasná, spíše bělavá a nezřetelná, ale pravé parhelium jevilo trochu načervenalé zbarvení. Malé halo bylo viditelné pouze ve své vrchní části (zbytek jen tušeně), kde bylo doprovázeno i horním dotykovým obloukem. Celkově bych jev ohodnotil jako málo jasný. Fotografií: 27.


10.2.2005 - Malé halo a horní dotykový oblouk u Slunce.

Od 8:00 do 9:00 hodin jsem pozoroval nádherně se vyvíjející horní dotykový oblouk, který měl tvar písmene V a byl o mnoho jasnější než vrchní část hala. Halo bylo nezřetelné a slabé, ale nejjasnější bylo právě u dotykového oblouku. Ten byl nádherně duhový a v určitých okamžicích nádherně zářil nad Sluncem. Parhelia vidět nebylo, i když v jejich blízkosti procházel oblak cirrostratus. Celkově bych jev ohodnotil jako jasný a zajímavý. Fotografií:24.


13.2.2005 - Malé halo a horní dotykový oblouk u Slunce.

Od 11:24 do 11:40 jsem mohl pozorovat slabé malé halo a horní dotykový oblouk. Halo bylo nevýrazné, spíše jen tušené, ale rozhodně jsem viděl červenou barvu. Horní dotykový oblouk se jasnil když se měnila nižší oblačnost a bylo vidět více cirrostratů. Oblouk měl duhové zbarvení a byl nejjasnější pouze několik okamžiků. Celkově bych jev ohodnotil jako průměrný až podprůměrný. Fotografií: 16.


14.2.2005 - Malé halo u Slunce.

V 13:40 hodin jsem si všiml velmi slabého, ale krásně duhového malého hala u Slunce. Viděl jsem pouze na okamžik jeho horní část a udělal několik snímků. Pod cirrostratem pořád probíhali jiné oblaka. Jev bych ohodnotil jako velmi podprůměrný. Fotografií: 5.


15.2.2005 - Malé halo, parhelia a supralaterální oblouk u Slunce.

Od 10:30 do 11:15 jsem viděl tyto halové jevy, většinou šlo o slabé a mléčné oblouky, přičemž nejjasnější bylo halo, které bylo ze začátku duhově zbarvené, ale později zůstala jen klasická cihlová s jasnějším odstínem červené směrem ke Slunci. Parhelia byla slabá a nevýrazná, stejně tak jako supralaterální oblouk, který byl sice duhově zbarvený, ale doslova jen na několik okamžiků, pak zmizel pod hustější oblačností. Celkově bych jev ohodnotil jako podprůměrný. Fotografií:


27.2.2005 - Malé halo, horní dotykový oblouk a pravé parhelium. Později obě parhelia, cirkumzenitální a supralaterální oblouk.

Přibližně od 11:30 do 12:45 hodin jsem viděl velmi slabé a nejasné malé halo u Slunce. Barvy byly mdlé a nevýrazné, duhově jsem je uviděl až na počítači po zpracování fotografií. Horní dotykový oblouk byl patrný pouze jako zjasnění malého hala na jeho horní části. Pravé parhelium vzniklo pouze na několik okamžiků na oblaku cirrus. Celkově bych jev ohodnotil jako podprůměrný a nejasný. Fotografií: 19.

Později od 14:00 do 16:40 vznikly ještě oblouky cirkumzenitální a velmi slabě viditelný supralaterální. Cirkumzenitální oblouk byl v jednu chvíli celkem jasný a měl nádherné duhové barvy. Supralaterální oblouk byl vidět jen na pár stupňů od cirkumzenitálního. Také se ukázala obě parhelia, která ale moc výrazná nebyla a jasnila s přechodem cirostratové oblačnosti. Jev bych ohodnotil jako průměrný a hezký. Fotografií: 90.


1.3.2005 - Malé halo u Slunce.

Okolo 11:00 hodin jsem si poprvé všiml náznaku malého hala, které bylo ale nevýrazné a nacházelo se nad altocumulovou oblačností. Později se altocumulus rychle ztrácel a zůstal jen cirostratus, který dovolil vzniknout nádhernému halu, které bylo v jednom okamžiku opravdu nádherné a jasné. Mohl jsem pozorovat všechny barvy duhy, takže se možná jednalo i o horní dotykový oblouk, který jsem ale jistě nerozlišil. Jev na chvíli zanikal (okolo 13:00 hodiny) ale pak se zase objevil a trval slabě až k 16:00 hodině. Jev bych ohodnotil jako jasný až velmi jasný a na malé halo celkem vzácný. Fotografií: 85.


2.3.2005 - Parhelia a halový sloup.

Okolo 17:10 hodin jsem vyšel za dům, protože jsem zahlédl cirostratovou oblačnost. Vyplatilo se a já tak mohl pozorovat obě parhelia a později i slabí halový sloup. Parhelia byla sice duhová, ale již velmi slabý, chtělo by to, aby ona cirostratová oblačnost přišla dříve. Zajímavostí bylo, že jsem levé parhelium ještě viděl i když už slunce zapadlo. Halový sloup byl velmi krátký (3 - 4 stupně nad sluncem), a také moc jasný nebyl. Byl hodně přerušovaný oblačností. Jev bych ohodnotil jako průměrný a nejasný.


3.3.2005 - Malé halo, parhelia, supralaterální oblouk a cirkumzenitální oblouk.

Od 16:10 do 16:30 hodin jsem viděl tyto velmi slabé jevy. Malé halo bylo z nich nejjasnější, a mělo celkem duhové barvy. I když bylo slunce již nízko, horní dotykový oblouk nevznikl. Proto jsem si také chvíli myslel, že nad malým halem je ještě halo velké, ale později se na několik málo okamžiků ukázal i cirkumzenitální oblouk. Když jsem si zakryl slunce rukou, mohl jsem vidět náznak duhového zbarvení. Jinak vyhlížely oblouky (supralaterální i cirkumzenitální) jakoby bledě a nejasně. Parhelia byla málo jasná, ale měla zřetelné barvy duhy, přičemž nejjasnější byla červená směrem ke slunci. Jev bych ohodnotil jako podprůměrný a nejasný.